KONTAKT

Adresa:
Sbor Jednoty bratrské v Ostravě
Martinovská 3154/23
723 00 Ostrava - Martinov
(v budově martinovské radnice)


rcmartinek@seznam.cz

Provozní řád rodinného centra Martínek

 

 1. V zájmu zdraví dětí svých i nás všech ostatních, navštěvují rodiče rodinné centrum Martínek (RC) pouze tehdy, nemají-li sami, ani jejich dítě žádné infekční zdravotní potíže (rýma, kašel) nebo jiné infekční onemocnění.
 2. Každý rodič nebo jiná plnoletá osoba se po příchodu do RC  zapíše do sešitu k tomu určenému a zaplatí poplatek za příslušný program pracovnici RC.
 3. Zodpovědnost za dítě/ děti nesou rodiče, popřípadě ten, kdo dítě doprovází, po celou dobu pobytu v herně RC a ostatních prostorách, nenechává své dítě bez dozoru.
 4. Vstup do herny je pouze v přezůvkách (popř. v ponožkách nebo je možné si půjčit erární pantofle) - obuv odkládejte v šatně.
 5. Z důvodu bezpečnosti malých dětí je třeba vždy zavírat dveře z šatny na chodbu (na schodiště).
 6. Je možné si uvařit kávu a čaj v rychlovarné konvici v kuchyňce za příslušný poplatek. Po použití je třeba spotřebiče vypnout, uložit z dosahu dětí a umýt po sobě nádobí. Horké nápoje se odkládají zásadně z dosahu dětí.
 7. Děti konzumují jídlo a pití ve vyhrazených prostorách u stolečků s židličkami, nenoste prosím jídlo a pití na koberec.
 8. Na WC pro ženy je k dispozici několik nočníků. Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí, je třeba vše udržovat v čistotě.
 9. Rodiče si počínají zvláště opatrně při manipulaci s ostrými předměty (noži, nůžkami).
 10. Rodiče dohlížejí na své děti, zda zacházejí s hračkami a ostatním vybavením opatrně. Pokud dospělý najde rozbité hračky či malé kousky, které by mohly být pro malé děti nebezpečné, oznámí tuto skutečnost pracovníkovi RC a drobné kousky odstraní.
 11. Před odchodem rodiče pomáhají dítěti uklidit hračky, se kterými si hrálo, a zkontrolují si, zda nic nezapomněli.
 12. Za své osobní věci si zodpovídá každý návštěvník. V případě krádeže či poškození nepřebírá RC Martínek zodpovědnost za vzniklou škodu. 
 13. V RC je přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek
 14. V RC jsou rodiče informováni o možnosti focení dětí a umístění fotografií na web, facebook aj. a svým podpisem mohou potvrdit svůj souhlas.
 15. Rádi přivítáme veškeré nápady, připomínky, postřehy, přání i stížnosti ohledně chodu  a aktivit RC, které by mohly přispět k jeho zlepšení a zkvalitnění.

Aktuality

do odvolání je RC zavřeno z důvodu epidemie koronaviru

 
 

RC Martínek se přidává: